sinopolitico

Tylko chińska perspektywa na ryzyko kredytowe?

In china on July 14, 2010 at 6:54 pm

13. lipca agencja Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. opublikowała swój pierwszy rating ryzyka kredytowego. [1] Rating obejmuje 50 krajów: 3 w Afryce, 6 w Ameryce Południowej, 2 w Ameryce Północnej, 17 w Azji, 20 w Europie (w tym Polska), 2 w Oceanii. Łączny PKB dla tych krajów stanowi 90% PKB gospodarki światowej.

Wedle informacji zawartej w raporcie agencja opierała się w swoim ratingu na dwóch głównych aspektach:

1) instytucjonalnym wsparciu dla gospodarki
2) sytuacji fiskalnej rządu

Pod instytucjonalnym wsparciem rozumie się przy tym zdolność danego kraju do produkcji dobra materialnego, podczas gdy sytuacja fiskalna jest bezpośrednim faktorem decydującym o zdolności do spłacenia długu. Tutaj Dagong kładzie nacisk również na rezerwy walutowe danego państwa.

Do tej pory szacowania ryzyka kredytowego przeprowadzane były przez firmy jak Fitch, Standard & Poor’s czy Moody’s. Dającą się zauważyć cechą była u nich wysoka ocena dla krajów Europy i Ameryki Północnej. Wszystkie trzy przyznają Stanom Zjednoczonym rating AAA mimo niezwykle wysokiego zadłużenia rządu i niskiego wzrostu gospodarczego.

Według danych U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Public Debt [2] zadłużenie w roku

2000 wynosiło 5.674.178.209.886 USD
2004 wynosiło 7.379.052.696.330 USD
2009 wynosiło 11.909.829.003.511 USD

W 2010 wynosi ono już ca. 13.189.629.564.058 USD. W porównaniu z rokiem 2004 doszło więc do podwojenia sumy długu. Jeśli chodzi o stosunek do PKB, w Stanach Zjednoczonych zadłużenie stanowi aż 61% PKB, w Grecji 125%, podczas gdy w Chinach są to 20%. [3]

Chińska agencja oszacowała wiarygodność kredytową Chin na AA+, wyżej niż Fitch (AA-) i S&P (tylko A+). Podobnie wyżej niż dotychczasowo zostały ocenione przez Dagong pozostałe kraje BRIC: Indie (Dagong: BBB, Fitch: BBB-, S&P: BBB-), Rosja (Dagong: A, Fitch: BBB, S&P: BBB-) i Brazylia (Dagong: A-, Fitch: BBB+, S&P: BBB-) oraz Wenezuela i Argentyna. Są to politycznie stabilne rządy z intensywnie rozwijającym się rynkiem i wydatnymi osiągnięciami gospodarczymi.

Państwa Europy i Ameryki Północnej zostały za to w większości zdegradowane z racji ich powolnego wzrostu gospodarczego i zadłużenia:
Kanada, Holandia i Niemcy (Dagong: AA+, inne: AAA)
Stany Zjednoczone (Dagong: AA, inne: AAA)
Wielka Brytania i Francja (Dagong: AA-, inne: AAA)

Ta rewizja w odniesieniu do głównych agencji zachodnich odzwierciedla bardzo dobrze obserwowane w ostatniej dekadzie zjawisko rozwoju wymienionych krajów Ameryki Południowej i Azji oraz znacznie poprawioną i znacznie wzmożoną współpracę między nimi. Obraz ten zostaje co prawda zamazany przez propagandę antychińską oraz europejski protekcjonalizm wobec dawnych kolonii w Ameryce Południowej. Co do Europy natomiast, pozostaje ona w stagnacji i z niezbyt dobrymi prospektami na przyszłość. Propaganda antychińska jest tego najlepszym miernikiem. “Zagrożenie chińskie” jest wytworem ostatnich lat. Nie słyszeliśmy o nim kiedy Chiny nie posiadały 20% międzynarodowego zadłużenia USA czy inwestycji we wszystkich zakątkach globu.

Chiński rating nie mówi nam właściwie nic nowego, raczej dementuje sztucznie utrzymywane oceny gospodarek zachodnich. W świetle tak wysokiego zadłużenia jak to USA sklasyfikowanie wiarygodności kredytowej tego kraju jako potrójne A jest poważną przesadą. Wedle szacunków FED suma istniejących faktycznie rezerw dolara wynosi około 900 bilionów. Dług narodowy kraju jest jednak o wiele wyższy, jak zostało podane wyżej. W obecnej konfiguracji zależności między rządem a drukującą walutę FED, USA matematycznie nie będą nigdy w stanie spłacić swojego długu narodowego. Niemniej tym większe znaczenie należy przypisać temu pierwszemu chińskiemu globalnemu ratingowi. Oddaje on bowiem punkt widzenia nie zdominowany przez Europę i Amerykę.

Polska w notowaniach Dagong otrzymuje A, co pokrywa się z dotychczasowymi szacunkami innych firm. Naszego położenia geograficznego nie da się co prawda zmienić, ale nie jesteśmy skazani na niekorzystną sytuację rozwojową, jaka panuje w Europie zachodniej. Jako kraj rozwijający się, w odróżnieniu od Europy zachodniej, powinniśmy nawiązywać współpracę z krajami będącymi w podobnym położeniu jak nasze. Taka kombinacja dałaby nam bardziej wyrównany bilans gospodarczy.

Rozszerzenie UE było podyktowane koniecznością otwarcia nowych rynków zbytu dla gospodarek zachodnich. Ich dotychczasowe rynki zostały już nasycone i poprzez to rozwój tych państw został zahamowany. Wraz z przyjęciem nowych członków, dotąd niezbyt dobrze osiągalne rynki zostały otwarte. Przepływ jednak odbywa się w większości w tym jednym, niekorzystnym dla nowych członków, kierunku.

A zatem kierunek Azja i Ameryka Południowa!

[1] Sovereign Credit Rating Report of 50 Countries in 2010, Dagong, 13.07.2010
[2] Historical Debt Outstanding, U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Public Debt
[3] U.S. National Debt Clock

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: