sinopolitico

About KontraPerspektywy

KontraPerspektywy jest blogiem politycznym. Powstające tu artykuły mają tematykę międzynarodową, lecz z Polską jako głównym punktem odniesienia.

Motywacją dla stworzenia blogu był zaobserwowany w kraju generalny brak globalnej perspektywy. Myślenie o Europie lub strefie Atlantyku jako centrum świata jest przejawem braku wyobraźni i ignorancji. Równie niepokojąca jest tendencja do bipolaryzacji, jak np. USA/NATO/UE vs. Rosja. Polska nie powinna grać roli młodszego brata ani pod opiekuńczym ramieniem pierwszego obozu ani drugiego. Od roku 1989 jesteśmy świadkami odruchów niekontrolowanych w odpowiedzi na historyczne wydarzenia ostatniego stulecia. Te odruchy eksponują niedojrzałość naszych polityków nie posiadających wizji dla Polski w 21 wieku.

Rzeczą konieczną dla Polski jest rozpoznanie dzisiejszego świata jako systemu wielobiegunowego. Wobec wyłaniających się krajów jak Brazylia i Wenezuela, jak Chiny i Indie, jak wschodnio- i centralno-europejskie państwa posłużą się swoją tożsamością i wpływem? Co dla stabilniejszej i racjonalniejszej struktury politycznej oznacza równowaga sił?

English

KontraPerspektywy is a political blog. Articles appearing here take on an international scope with Poland as the main focus.

Motivation comes from an observation that there is a general lack of global perspective in Poland. It is a display of narrow-mindedness and ignorance to imagine that Europe or the Atlantic is the center of the world. Also highly disturbing is the tendency to bipolarize, for example, the view that either US/NATO/EU or Russia. Poland should not play the role of a little brother under the protective wings of the former camp nor of the latter camp. What we have witnessed today since 1989 are knee-jerk reactions to historical events of the 20th century. These knee-jerk reactions expose the immaturity of our politicians who have no visions for Poland in the 21st century.

It is necessary for Poland to recognize today’s world as a multipolar system. With an emerging Brazil and Venezuela, an emerging China and India, how do East European and Central Asian countries exert their identities and influence? What does it mean to have a balance of power for a more stable and rational international political structure?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: